Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Evolvea Psykososiaalisten palvelujen kautta ei tällä hetkellä ole mahdollista aloittaa psykoterapiaa terapiapaikkojen ollessa täynnä.

Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian (ET) psykoterapeutti ja taustaltani olen sosiaalialan ammattilainen. Olen työskennellyt aikuisten, lasten ja perheiden kanssa kunnan sosiaalityössä, nuorisopsykiatrialla ja yksityisen lastensuojeluyrityksen arviointi- ja kuntoutuspalveluissa. Lisäksi olen työskennellyt opetustehtävissä sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulussa. Psykoterapiatyöhön sosiaalialan taustakoulutukseni (sosiaalityö VTM, sosionomi AMK) tuo laajaa näkökulmaa ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyen, kuten ymmärrystä elämäntapahtumien, perheen, muiden sosiaalisten verkostojen, työkykyisyyden, taloudellisen tilanteen ja ympäristötekijöiden vaikutuksesta yksilön psyykkiseen hyvinvointiin. Terapiasuhteessa olen aktiivinen, asiakkaan tahtinen ja tavoitteellisesti kuntoutusprosessiin suhtautuva. Olen Kelan kuntoutuspsykoterapian ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sekä Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin ostopalvelupsykoterapian palveluntuottajaksi hyväksytty terapeutti.

Terapian tarve voi liittyä elämänkriisiin, ahdistukseen, masennukseen, traumaattisiin tapahtumiin, stressiin, pakko-oireisiin, ihmissuhde- tai terveydellisiin ongelmiin. Sosiaalialan taustakoulutuksestani johtuen tarkastelen aina asiakkaan tilannetta yhdessä hänen kanssaan laaja- alaisesti elämän eri osa-alueet huomioiden. Minulle tärkeitä arvoja ovat asiakkaan kunnioitus, dialogisuus ja tutkiva työote.

Lasten ja nuorten kanssa tehtävässä terapiatyössä työskentelen vahvasti myös vanhempien kanssa. Teen kognitiivista käyttäytymisterapiaa lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten, heidän hoitajiensa (sijaisvanhemmat/omahoitajat laitoksessa) ja biologisen vanhempien kanssa. Terapiatyö on työnohjauksen alaista.

Terapiakäynnin hinta on 87 €/käynti. Käynti on 45 minuutin mittainen.

Terapiasuuntauksesta löytyy lisätietoa alla olevan linkin takaa.
http://www.kayttaytymisterapia.net

Voit olla yhteydessä puhelimitse Jaana/ 045 605 8596 tai sähköpostitse jaana@evolvea.fi. Voit myös käyttää yhteydenottolomaketta tutustumiskäynnin varaamiseksi.