Työnohjaus

Tarjoan työnohjausta case -pohjaisena työskentelynä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille yksilö- ja ryhmätyönohjauksena. Taustani on vahvasti lastensuojelun sosiaalityössä (avo- ja sijaishuollossa) ja aikuissosiaalityössä. Olen työskennellyt sekä kunnilla, nuorisopsykiatrialla ja yksityisellä sosiaalialan avopalvelujentuottajalla sosiaalityöntekijänä ja esimiestason tehtävissä vahvasti asiakastyön konsultaatiotyötä, arviointia ja kuntoutusta tehden. Sosiaalialan ammattikorkeakoulu- ja maisteritutkinnon lisäksi olen kouluttautunut opettajan pedagogisissa opinnoissa, lastensuojelun täydennyskoulutuksessa ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi (ET).

Työnohjauksen hinta on ryhmätyönohjauksessa 150€/1,5h (organisaation tiloissa toteutuen) ja yksilötyönohjauksessa 100€/h (työnohjaajan tiloissa toteutuen).