Työnohjaus

Tarjoan yksilö- ja ryhmätyönohjausta eri alojen ammattilaisille. Työnohjauksen tarve voi liittyä esimerkiksi asiakastyön konsultatiiviseen tukeen, oman ammatillisuuden kehittymiseen, työssä jaksamiseen, refleksiivisen työotteen ylläpitämiseen tai työyhteisön toimintatapojen kehittämiseen. Työnohjausta voidaan toteuttaa työnantajan osoittamissa tiloissa tai toimitiloissani Turun keskustassa.

Työkokemukseni on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalta sekä kaupan alalta. Olen työskennellyt sekä kunnilla lastensuojelun ja aikuissosiaalityön tehtävissä, nuorisopsykiatrialla sosiaalityöntekijänä, yksityisellä sosiaalialan avopalvelujentuottajalla sosiaalityöntekijänä ja esimiestason tehtävissä vahvasti asiakastyön konsultaatiotyötä, arviointia ja kuntoutusta tehden sekä ammattikorkeakoulussa sosiaalialan opetustehtävissä. Lisäksi minulla on kokemusta myyntityöstä kaupan alalta yli viiden vuoden ajalta ja kaupallisen alan perustutkinto. Sosiaalialan ammattikorkeakoulu- ja maisteritutkinnon lisäksi olen kouluttautunut opettajan pedagogisissa opinnoissa, lastensuojelun täydennyskoulutuksessa ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi (ET). Tällä hetkellä kouluttaudun työnohjaajaksi (Turun Kesäyliopisto ja Dialogic 2019 - ). Työnohjausta teen dialogisella ja voimavarakeskeisellä työotteella.

Työnohjauksen hinta on ryhmätyönohjauksessa 150 €/1,5h (+ alv. 24% ja kilometrikustannukset) organisaation tiloissa toteutuen ja yksilötyönohjauksessa 100 €/h (+ alv. 24%) työnohjaajan tiloissa toteutuen. Muunlaisissa toiveissa annan mielelläni tarjouksen tarpeen mukaan mietittynä.