Koulutus

Tarjoan täydennyskoulutuspalveluja sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille ja organisaatioille yksilöllisen tarpeen mukaan räätälöitynä palveluna. Erityisosaamiseni kohdistuu vuorovaikutustyöhön, psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen, kuntoutus- ja arviointityöhön lastensuojelussa sekä sijaishuollossa olevien lasten traumakeskeiseen terapeuttiseen kuntoutukseen yhdessä heitä hoivaavien aikuisten kanssa.

Toimin tällä hetkellä yksityisenä psykoterapeuttina ja työnohjaajana. Terapeuttina teen kuntoutustyötä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Työnohjausta teen yksilö- ja ryhmätyönohjauksina erityisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla. Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä (VTM), sosionomi AMK, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti ja minulla on aikuisopetuksen pätevyys. Olen parhaillaan työnohjaajakoulutuksessa (2019 - ). Täydennyskoulutusta olen hankkinut lastensuojelun sosiaalityöstä, vuorovaikutushavainnoinnista (MIM) ja traumakeskeisestä lasten ja nuorten kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta. Olen toiminut lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä eri tehtävissä ja eri sektoreilla. Lisäksi minulla on kokemusta sosiaalialan opetustehtävistä ammattikorkeakoulussa ja sosiaalityöntekijän työstä nuorisopsykiatrialla. Asiakaspalvelun ja myynnin kokemusta olen saanut yli viiden vuoden ajalta kaupan alan töissä, johon olen myös saanut peruskoulutuksen.

Tarjoan osaamisalueisiini pohjautuen koulutusta tilaajan tarpeiden mukaan räätälöiden. Ota yhteyttä ja pohditaan yhdessä minkälainen koulutus palvelisi työyhteisöänne parhaiten!